نمایش محتوای سبز

1400/6/3 - 15:06
جهرم:
محل برگزاری نماز جمعه، مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا

دکتر شاپور شادمند مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در محل برگزاری نماز جمعه راه اندازی شده است. 
وی هدف از راه اندازی این مرکز را در دسترس بودن این مکان برای رفاه حال شهروندان عزیز، حضور واکسیناتور های بیشتر برای انجام سریع واکسیناسیون، وجود فضای وسیع و مناسب جهت اجرای کامل  پروتکل های بهداشتی و متمرکز شدن واکسیناسیون بصورت تجمیعی دانست.

دکتر شادمند گفت: ۱۰ تیم شامل واکسیناتور، سرپرستار، ناظر اجرایی و نیروهای حفاظت و خدمات جهت واکسیناسیون تجمیعی در جایگاه نماز جمعه حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این مرکز تجمیعی واکسیناسیون بصورت دائمی است گفت: واکسیناسیون تمام گروه های سنی در این مرکز انجام می شود، مردم عزیز دیگر نیاز به مراجعه به درمانگاه ها جهت واکسیناسیون ندارند.

وی گفت: طبق برنامه وزارت بهداشت واکسیناسیون گروه هایی که در اولویت بعد قرار دارند متعاقبا اعلام خواهد شد و افراد می توانند در این مرکز واکسینه شوند.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA