نمایش محتوای سبز

1400/5/10 - 13:56
مجید ملکان

آقای دکتر مجید ملکان فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه اصفهان هستند و در موضوع نماز جمعه دارای چهار اثرند:

1- کارکردهای رسانه ای نماز جمعه.

2- نماز جمعه و جنگ نرم.

3- همدلی و همزبانی (دولت و ملت).

4- نماز جمعه و مدیریت فرهنگی.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA