نمایش محتوای سبز

1400/5/9 - 17:01
کتاب کهکشان کرامت(مجموعه سیره مدیریتی پیامبر اعظم):
عوامل موفقیت پیامبر اعظم (ص) از منظر قرآن: اثر سید محسن حسینی، امام جمعه بردسیر

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به صفحات 240 تا 268 کتاب کهکشان کرامت جلد اول مراجعه نمایید.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA