نمایش محتوای سبز

1400/5/2 - 12:06
دکتر حسن بنیانیان

دکتر حسن بنیانیان استادعلوم اجتماعی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام هستند که برخی از آثار ایشان در موضوع نماز جمعه عبارتند از:

  1. کتاب «دین فرهنگ و پیوست نگاری فرهنگی در مباحثه امام جمعه و فرماندار» انتشارات سوره مهر، سال 1398.
  2. کتاب «رسالت امام جمعه و کاربرد هنر در تبلیغ» انتشارات سوره مهر، سال 1387.
  3. کتاب «مدیریت توسعه فرهنگ عمومی از جایگاه نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه» انتشارات سوره مهر، سال 1378​​​​​​​.
کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA