نمایش محتوای سبز

1400/5/2 - 10:53
تحلیل نخبگانی

در این پروژه، تمام سخنرانی های در دسترس گردهمایی های ائمه جمعه سراسر کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دیدگاه های سخنرانان و مهمانان دعوت شده در این همایش ها با محوریت نماز جمعه گرداوری شده است و پس از تکمیل در یک مجموعه ای منتشر خواهد شد.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA