نمایش محتوای سبز

1400/5/2 - 09:13
مطابق با فتاواى امام راحل و حضرات آيات: اراكى، فاضل لنكرانى، تبريزى، نورى همدانى و مكارم شيرازى
وقت نماز جمعه
وقت نماز جمعه از زوال خورشيد شروع می‌شود و بنا بر احتياط نباید به تأخير انداخت:

وقت نماز جمعه با زوال خورشيد شروع مى‌شود و (تا وقتى كه سايۀ شخص به اندازۀ دو قدم «پا» متعارف برسد امتداد دارد (۱). ولى (۲)) احتياط واجب (۳) آن است كه از اوائل عرفى زوال ظهر تأخير نياندازند و اگر تأخير افتاد احتياط مستحب (۴) آن است كه نماز ظهر را بخوانند.(توضیح المسائل (امام و مراجع)، جلد: ۱، صفحه: ۸۴۶)​​​​​​​

(۱) مكارم: وقت نماز جمعه از اول ظهر است به مقدارى كه اذان و خطبه‌ها و نماز مطابق معمول انجام شود و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پايان مى‌يابد.

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه فاضل نيست]

(۳) مكارم: اين حكم اقوى است.

(۴) فاضل: احتياط..

اراكى: مسأله وقت نماز جمعه ظاهراً از اوّل زوال آفتاب است تا يك ساعت از زوال گذشته؛ و اگر از اين مقدار گذشت، بايد نماز ظهر بخواند و هر گاه مقدار دو خطبه كوتاه و يك ركعت از اين مقدار وقت كه گفتيم درك نمايد، ظاهراً جمعه را درك نموده است.

تبريزى: مسأله وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است تا وقتى كه سايۀ شاخص در طرف مشرق به اندازۀ خود شاخص شود پس هر گاه تا اين وقت نماز جمعه به تأخير افتاد وقتش خارج شده و مكلف بايد نماز ظهر را به جا آورد، و احتياط مستحب آن است كه نماز جمعه را از زمانى كه براى دو خطبه و اقامۀ نماز به مقدار متعارف لازم است تأخير نيندازند.​​​​​​​

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA