نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 16:48
آیت الله مهدوی کنی

مرحوم آیت الله مهدوی كنی(ره) از فقهای عصر حاضر بوده و تولیت مدرسه علمیه مروی تهران را به عهده داشتند و مجتهد جامع الشرایط بودند در سال 1370 در دروس خارج فقه خود به این مبحث پرداخته و به ارائه و بحث پیرامون ادله و آراء و در نهایت بیان نظر خود همت می گمارند. كتاب حاضر اولین مجموعه از دروس خارج فقه آیت الله مهدوی كنی(ره) است كه مورد تحقیق و تنظیم قرار گرفته است.

مباحث حضرت آیت الله مهدوی كنی(ره) در این كتاب در چهارده فصل مدون شده است. مباحثی همچون مفهوم اجتهاد نزد اهل سنت، شرایط وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام و عصر غیبت، بررسی روایات مربوط به نماز جمعه، بررسی نظر علمای مختلف از جمله آیت الله بروجردی، علامه مجلسی، شهید ثانی، شیخ عبدالكریم حائری در این كتاب به شیوه مستدل و متقن توسط ایشان ارائه شده است. بخش پایانی این كتاب به جمع بندی و نظر ایشان پیرامون مبحث نماز جمعه در غصر غیبت اختصاص دارد كه بسیار قابل توجه و كارآمد است.

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و تحقیق و تنظیم آقایان سید احمد سجادی و عبدالحسین توده فلاح به رشته تحریر درآمده است.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA