نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 16:33
شیخ مرتضی حائری یزدی

کتاب "صلاة الجمعة " تألیف شیخ مرتضی حائری یزدی بر محور كتاب قواعد علامه نوشته شده و در فروعى كه در قواعد مطرح نشده كتاب تذکره، شرایع و يا جواهر مبنا قرار گرفته‌اند.

سرفصل‌هاى مطالب كتاب عبارت‌اند از:

شرايط نماز جمعه:

  1. شرط اول وقت،
  2. شرط دوم سلطان عادل ،
  3. شرط سوم عدد،
  4. شرط چهارم خطبه‌ها،
  5. شرط پنجم جماعت ،
  6. شرط ششم وحدت ،

شرايط مکلف و حکم مسافر. ​​​​​​​

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA