نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 14:43
پژوهش های در دست اقدام دفتر مطالعات:
تفسیر سوره منافقون

در این پژوهش متن تفاسیر سوره منافقون از قرن دوم تا معاصر اعم از شیعه و سنی شامل 163 اثر جمع آوری شده است و با همکاری پژوهش گران مجموعه سیر رشد و تعمیق فهم مفردات و آیات این سوره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA