نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 14:39
پروژه های در دست اقدام دفتر مطالعات:
تفسیر سوره جمعه

در این پروژه متن تمام تفاسیر موجود از صدر اسلام تا الان اعم از شیعه و اهل تسنن (179 اثر) جمع آوری شده است و بر اساس سیر زمانی، توسعه و تعمیق فهم مفردات و آیات این سوره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA