نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 12:45
کتاب کهکشان کرامت(مجموعه سیره مدیریتی پیامبر اعظم):
رمز و راز پیشرفت سریع اسلام: اثر حسین دهشیری، امام جمعه بادرود

در این مقاله آموزه های وحیانی (قرآن کریم) و سیره نبوی(خلق رسول اعظم صلی الله علیه و آله) به عنوان دو عامل مهم واساسی برای پیشرفت سریع اسلام معرفی شده است.

این مقاله در صفحات 196 تا 210 از کتاب «کهکشان کرامت» در سال 1386 به چاپ رسیده است.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA