نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 10:53
مطابق با فتاواى امام راحل و حضرات آيات: اراكى، فاضل لنكرانى، تبريزى، نورى همدانى و مكارم شيرازى
صحت نماز جمعه کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب نیست
فاقدين شرائط وجوب نماز جمعه در صورت حضور در نماز ، نمازشان صحيح است و نماز ظهر بر آنها واجب نيست:

فاقدين شرائط وجوب نماز جمعه اگر اتفاقاً در نماز حاضر شوند يا با مشقت، خود را به آن برسانند نمازشان صحيح است و نماز ظهر بر آنها واجب نيست. هم چنين كسانى كه با وجود باران يا سرماى شديد يا نداشتن پا يا عضو ديگر كه موجب مشقت و اسقاط تكليف نماز جمعه است در نماز جمعه شركت كرده‌اند، نمازشان صحيح است. اما اگر ديوانه به نماز جمعه بپردازد نمازش صحيح نيست ولى نماز جمعۀ پسران نابالغ صحيح است گرچه نمى‌توانند مكمل عدد لازم (۵) نفر باشند همان گونه كه نمى‌توانند به تنهايى تشكيل نماز جمعه بدهند. (توضیح المسائل (امام و مراجع)، جلد: ۱، صفحه: ۸۴۵)

فاضل: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۹.

اراكى: مسأله كسانى كه نماز جمعه بر آنان واجب نيست، اگر در نماز جمعه شركت كنند، نماز آنان صحيح است و به جاى ظهر حساب مى‌شود.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA