نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 10:30
احكام نماز جمعه مطابق با فتاواى امام راحل و حضرات آيات: اراكى، فاضل لنكرانى، تبريزى، نورى همدانى و مكارم شيرازى
نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟
نماز جمعه تنها توسط مردان منعقد مى‌شود، ولى زنان هم مى‌توانند در آن شركت كنند. سایر شروط عبارتست از:

بر هر مرد مكلف آزاد غير مسافرى كه نابينا، بيمار و پير فرتوت نباشد، نماز جمعه واجب تخييرى است (۱) البته در صورتى كه فاصله او تا محل اقامۀ جمعه بيش از دو فرسخ نباشد بنا بر اين بر كسانى كه فاقد يكى از اين شروط باشند حركت به سوى نماز جمعه به فرض اين كه وجوب تعيينى هم داشته باشد واجب نيست گرچه حضور در آن بر ايشان هيچ مشقتى نداشته باشد. (توضیح المسائل (امام و مراجع)، جلد: ۱، صفحه: ۸۴۴)​​​​​​​

(۱) نورى: واجب است..

فاضل: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۹.

اراكى: مسأله بر مسافر، زن، پير، كور، ديوانه، نابالغ، بنده و هر كس كه حضور وى باعث مشقّت و حرج برايش باشد نماز جمعه واجب نيست. بنا بر اين نماز جمعه بر مردان و كسانى كه سالم و تندرستند و عاقل و بالغ مى‌باشند واجب است.

تبريزى: مسأله اگر در زمان غيبت نماز جمعه با شرائطش اقامه شود احتياط واجب آن است كه مكلف براى اداء آن حاضر شود و لكن حضور براى چند طايفه واجب نيست: 1- پيرانى كه ضعف دارند. 2- زنها. 3- مسافر در محل اقامه در صورتى كه نمازش شكسته باشد، اما مسافرى كه نمازش تمام است حكم غير مسافر را دارد. 4- آنهايى كه از محل نماز جمعه بيشتر از دو فرسخ دورند. 5- مريض. 6-عاجز مثل نابينا و شل، البته اگر اينها در نماز جمعه حاضر شوند نماز جمعه‌شان صحيح است و از نماز ظهر كفايت مى‌كند.​​​​​​​

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA