نمایش محتوای سبز

1400/4/29 - 08:37
آقاسيد قاسم
آقاسيد قاسم
امام جمعه¨ فريدن در قرن چهاردهم قمري. آقا سيدقاسم از علماي بزرگ اصفهان بود كه به نظر مي‌رسد در شهر فريدن، از جمله شهرهاي اصفهان، زاده شده باشد؛ چرا كه بر اساس نقل شكوري، او بعد از طي مراحل تحصيلي در حوزه¨ اصفهان، به امر عالمان بزرگ شهر، به موطن خويش، فريدن مراجعت كرد.

امام جمعه¨ فريدن در قرن چهاردهم قمري. آقا سيدقاسم از علماي بزرگ اصفهان بود كه به نظر مي‌رسد در شهر فريدن، از جمله شهرهاي اصفهان، زاده شده باشد؛ چرا كه بر اساس نقل شكوري، او بعد از طي مراحل تحصيلي در حوزه¨ اصفهان، به امر عالمان بزرگ شهر، به موطن خويش، فريدن مراجعت كرد. برابر اطلاعات اندك موجود،‌ وي نزد اساتيد بزرگي چون: محمدتقي آقا نجفي اصفهاني (1332ش)، از آغازگران نهضت تنباكو،  و برادر او محمدعلي نجفي اصفهاني (1318ش)  كه هر دو از عالمان برجسته¨ اصفهان بودند، كسب علم نمود. وي پس از بازگشت به شهر خود،‌ به امامت جمعه¨ اين شهر منصوب شد. سيد علاوه بر اين، به انجام خدمات ديني و همچنين قضاوت، كه معمولاً در آن زمان در عداد هم شمرده مي‌شدند، اشتغال داشت.
از جزئيات زندگي سيدقاسم، اطلاعات ديگري در دست نيست. سر انجام وي در 11 ذيقعده 1339 در فريدن از دنيا رفت. 
منابع: رجال و مشاهير اصفهان، مير سيد علي جناب اصفهاني (1349ق)، تصحيح: رضوان پور عصار، اصفهان، سازمان فرهنگي تفريحي اصفهان، 1385ش؛ فرهنگ رجال و مشاهير تاريخ معاصر ايران، ابوالفضل شكوري (معاصر)، قم، انتشارات عالمه، دوم، 1377ش.
زهرا مقدسي منش

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA