نمایش محتوای سبز

1400/4/28 - 19:32
‌آران و بيدگل
‌آران و بيدگل
شهري کويري، نزديک کاشان، از توابع استان اصفهان، داراي مسجد جامع كهن و نماز جمعه. اين شهر مركز شهرستان آران و بيدگل است. اين شهرستان از به هم پيوستن و توسعه دو قصبه¨ بزرگ «آران» و «بيد گل» به وجود آمده و از شمال به درياچه¨ نمک و استان‌هاي سمنان و قم و از مشرق به شهرستان‌هاي نطنز و اردستان و از جنوب و غرب به کاشان و رشته جبال مرکزي ايران محدود مي‌شود و دو بخش مرکزي و کويرات، دو دهستان و دوازده روستا دارد.  جمعيت شهرستان بر اساس سرشماري 1394ش، 97409 نفر بوده است.

از گزارش‌هاي پراكنده درباره¨ پيشينه¨ شهر آران و بيدگل مي‌توان به دو نظريه دست يافت: اول آنکه، پس از ويراني شهر باستاني سيلک - که تمدن هفت هزار ساله دارد - در اثر حوادث و تحولات گوناگوني در اطراف آن، آبادي‌هاي کوچک و بزرگي به صورت قلعه و حصار به تدريج شکل گرفت يا توسعه يافت که به منطقه¨ وسيعي به نام «چهل حصاران» مشهور شد. سپس هر يک از قلعه‌ها به مناسبتي نام‌گذاري شدند که آران و بيدگل يکي از آن چهل حصاران به شمار مي‌رود.  بنا به نظريه‌اي ديگر، آران شهري ساحلي بوده که در کنار درياي مرکزي قرار داشته است و روزگاري دويست هزار سکنه در آنجا زندگي مي‌کردند، تا اينکه به علت خشکي درياي ياد شده، اين شهر دچار کم آبي شد و بارها نيز بر اثر بلاياي طبيعي ويران شد. سپس بر روي ويراني قبلي يا در جوار آن «آران» جديدي بنا شده است. سند گوياي اين مدعا محله¨ قديمي «ده‌نو» در آران کنوني است که بعد از ويراني آن در سيل ويرانگر در جوار آران قبلي بنا شده است و نيز در ۱۱۹۲ق بر اثر زمين لرزه¨ شديد آران و بيدگل، ويران و جمعيت زيادي کشته شدند. 
درباره¨ تسميه¨ اين شهرستان به آران و بيدگل نيز، گفته مي‌شود که آران، به محمد هلال بن علي# نسبت داده مي‌شود و مي‌گويند که محمد هلال بن علي# وقتي خبر شهادت امام حسين# و يارانش را شنيد، پس از چند روز عزاداري به خراسان مهاجرت کرد، ولي چون حکام آن روزگار که منصوب بني‌اميه بودند، علويان را به شهادت مي‌رساندند و سيد هلال نيز مورد تعقيب قرار مي‌گيرد. وي مجبور به ترک سرزمين مزبور شد و از خراسان خارج شده، بعد از گذشتن از قم و روستاهاي اطراف، وارد منطقه¨ آران کاشان مي‌شود و از شخصي نام محل را پرسيدند كه وي در جواب مي‌گويد: اينجا مزرعه «آران دشت» است.  سرانجام محمد هلال به نزد يعقوب نامي رسيده و آنجا اقامت مي‌گزيند و بارها به يعقوب اظهار مي‌نمود: از زماني که از طايف بيرون آمده در هيچ جايي لحظه‌اي آرام نگرفته مگر زماني که در اين ديار اقامت گزيده و افزوده اين منطقه آرامي است و از آن پس به آران تبديل شد و نام اين منطقه قرار گرفت.  نيز نام آران را به يکي از بزرگان قبل از اسلام به نام آرام بن قاسان که باني اين آبادي بوده است، نسبت مي‌دهند.  بنيان و آباداني بيد گل را به بي بي گل، دختر يکي از سرداران مغول، منسوب مي‌دانند.  در نقلي ديگر درباره¨ نام‌گذاري بيدگل نيز چنين بيان شده است که بيدگل تغيير يافته «بي بي گل» يا «ويدگل يا شهر گل» است. در اين ارتباط بيان شده است که «بيدگل» در اصل «ويگل» يا «ويدگل» به معناي شهر گل بوده است. 
در گذشته آران و بيدگل به صورت دو قسمت جداگانه ثبت شده و موقعيتي مستقل داشته‌اند، مساجد جامع اين دو قسمت نيز با عنوان مسجد جامع آران (مسجد قاضي) و مسجد جامع بيدگل (مسجد نقشينه) شناخته مي‌شدند. 
مسجد جامع قاضي شهرستان آران، مسجدي مهم و تاريخي مربوط به دوره سلجوقي است كه در دوران صفويه و به دستور شاه طهماسب اول صفوي توسعه يافته است، كه به شماره ثبت 2225 در تاريخ 3 اسفند 1377 در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است. بنا به نقل يکي از علماي خاندان عاملي آراني، امام رضا# در مسير مسافرت به خراسان از اين ناحيه عبور فرموده و در اين مسجد نماز اقامه کرده است. اين مسجد، در مجموعه‌¨ تاريخي قاضي كه مشتمل بر مسجد جامع، حسينيه، مهديه، بقعه¨ متبرکه پنج امامزاده، آب انبار، بازارچه شرقي، بازارچه غربي، مسجد ملاعلي، خانه علماي خاندان عاملي آراني است واقع شده است. 
بناي مسجد، دو طبقه¨ تحتاني و فوقاني دارد. طبقه¨تحتاني هم‌كف با زمين کوچه و شامل شبستاني وسيع و کم‌نور است که نزديک هشتاد پايه و ستون خشتي ضخيم و مختلف الحجم كه نزديك به سبك عربي ساخته شده است. طبقه¨ فوقاني آن چند پله از سطح کوچه بالاتر بوده و داراي چهار ايواني قديمي و شبستان‌هاي زمستاني و بناهاي سر پوشيده تابستاني و مهتابي و تابستاني است. ساختمان اين شبستان‌ها بر اساس اصول و طرح منظم هندسي با ستون‌هاي موزون و ظريف با سقف‌هاي رومي و آجري است که از دوره¨ مغول به بعد ساخته يا تعمير شده است. شبستان بزرگ و عالي آن در قسمت جنوب آن واقع شده است و کتيبه‌هاي قرآني برجسته‌اي دارد که با خط ثلث گچ‌بري شده است. در جنب آن چهل ستون ديگر ساخته شده است که داراي محراب مقرنس گچ‌کاري شده است و در طرفين آن، در ميان ترنج‌هاي نقاشي نوشته شده است «سبحان الله يا ارحم الراحمين ۱۲۶۶» که مربوط به تاريخ مرمت اخير است که بعدها در تعميراتي كه انجام شده روي نقاشي‌ها را گچ‌مالي و سفيد کرده‌اند. در طرف غربي مسجد بقعه¨ امامزادگان قرار دارد.  شبستان تابستاني مسجد جامع قاضي قديمي‌ترين بخش مجموعه است. سقف‌هاي آن به صورت طاق و چشمه و چهار بخشي است. شبستان تابستاني در طبقه¨تحتاني در مجاورت صحن اصلي است كه يکي از ورودي‌هاي مسجد که مجاور گذر نيز مي‌‌‌‌باشد، در جانب شمال شرقي شبستان مذکور است و کتيبه¨ گچي به خط نسخ عالي و با قلم ابوالقاسم کاشاني در زمان فتح‌عليشاه قاجار و مورخ به تاريخ 1238ق مي‌باشد و در اطراف کتيبه¨ مذکور حاشيه‌اي با گل و بوته است. در جبهه¨ غربي صحن اصلي نيز اخيراً بنايي به نام مهديه و با الهام از معماري سنتي شکل گرفته. در سال‌هاي گذشته در بازسازي‌هاي که در اين بقعه صورت گرفته قطعاتي از کاشي‌هاي زرين‌فام مربوط به قرن‌هاي ششم و نيمه اول قرن هشتم قمري به دست آمده است. 
در طرف غربي مسجد بقعه‌اي است وسيع با صندوق چوبي بزرگ و ظريفي که بر لوح برنجي روي ضريح نوشته شده است: «امام زادگان به نام شاهزاده علي و ابراهيم و از بانوان زينب خاتون و ام السلمه از فرزندان و منسوبان امام باقر# مدفون هستند تاريخ ۱۲۸۰» و بر لوح سنگي ديگري که بر ديوار بقعه نصب گرديده چنين نوشته شده است «پنج امام‌زاده منسوب به امام محمد باقر# جنب مسجد جامع آران به سعي جمعي از مؤمنين در تاريخ ۱۰۵۰ هجري تعمير گرديد،‌ خمسين بعد الف» که بخشي از تعميرات بقعه را نشان مي‌دهد. همچنين در بقعه¨ امام‌زادگان نامبرده بر سنگ مرمر بلند قدي نام «کلب‌علي خان خلف عالي‌جاه حسنعلي افشار در ربيع الثاني سنه ۱۱۶۳ق» حک شده است. حسنعلي افشار سال‌ها حاکم بر کاشان از طرف نادرشاه بوده است. 
مسجد جامع نقشينه¨ بيدگل، مسجدي قديمي و باشکوه است كه توسط حاجي باباقاسم مورد بازسازي قرار گرفت كه به نام ايشان نيز شهرت دارد.  اين مسجد از بناهاي دوره¨ سلجوقي است و با ايواني رفيع و شبستاني وسيع و مزين به انواع تزئينات معماري سنتي، با محرابي مقرنس‌کاري و نقش و نگارهايي زيبا، در زمره¨ بناهاي شاخص تاريخي و مذهبي اين منطقه است. اين مسجد از دو بخش تحتاني و فوقاني تشكيل شده كه بخش تحتاني، شبستان بزرگي است كه چند پله از سطح کوچه پايين‌تر بوده و از ديوار خشتي ضخيمي درست شده است. در ابتداي طبقه¨ فوقاني، ايوان مسقف و وسيعي مشرف بر کوچه ساخته شده که اكنون قسمتي از آن بر اثر بي‌توجهي و باد و باران تخريب گرديده است. اين طبقه حدود دو متر از سطح كوچه بلندتر است. در اطراف ايوان، کتيبه‌اي از کاشي با خط ثلث و به رنگ سفيد بر زمينه¨ لاجوردي به چشم مي‌خورد. در كنار ايوان، شبستان بزرگي است که محراب آن مقرنس و گچ‌کاري شده و ميان نقش و نگار دو طرف محراب، عبارت «‌عجلوا بالصلوة قبل الموت» و «يا کافي المهمات» نقش بسته است. همچنين تاريخ 1215ق به قلم استاد محمد بيدگلي در محراب مسجد، تاريخ تعمير مسجد را نشان مي‌دهد.  از مجموع آثار و قرائن مشهود و منقول چنين بر مي‌آيد که مسجد در چوبي منبت كاري قديمي متعلق به قرن ششم داشته است و پيش از اين تمام ديوار و ستون‌هاي اين مسجد منقوش بوده و به همين جهت به مسجد نقشينه مشهور گشته است ولي بعد‌ها به دليل تعميراتي که به عمل آمد روي نقاشي‌ها با گچ، پوشانيده و سفيد گرديد.  در صفحه¨ آخر يکي از نسخه‌هاي خطي کتاب زاد المعاد محمد باقر مجلسي که در منطقه نگهداري مي‌شده ماده¨ تاريخ بناي مسجد را با خط قرمز بدين صورت آورده است: «ماده تاريخ بناي مسجد قاسم واقع در محله درب مختص آباد مشهور به مسجد نقشينه از درب بزرگ شبستان معلوم مي‌شود: حاجي قاسم دري با رفعت/ بر مسجد خود نمود وقف از همت/ نقاش ز بهر سال تاريخش جست/ بگشاد در کعبه اهل حاجت.» که طبق آن، تاريخ بناي مسجد ۱۰۷۶ق است.  وجود سي پاره¨ کلام الله مجيد مخطوط که در دوره¨ زنديه مرقوم و هر كدام توسط يکي از بانوان همان دوران وقف شده، نشان از مرکز فرهنگي فعال، مخصوصاً براي بانوان در دوره¨ زنديه در اين مسجد مي‌باشد كه مي‌توان اين مسجد را به عنوان اولين کانون فرهنگي مذهبي زنان منطقه در دوره‌¨ زنديه نام برد  اين مسجد از جمله بناهاي مذهبي محله¨ مختص آباد است كه به شماره 2091 در 25 مرداد 1377 در فهرست آثار ملي ايران قرار گرفت. 
«توي ده» نيز نام يکي از محلات بيدگل بوده که مسجد جامعي به همين نام، در آن واقع شده بود و آن را به نام‌هاي مسجد سرسنگ يا مسجد محله بازار نيز مي‌گفتند. وجه تسميه¨ اين مسجد از آن جهت است که اين مسجد در وسط شهر واقع شده است.  از بناي قديمي اين مسجد، آثاري به جاي مانده است از جمله: محراب بزرگ كه گچ‌بري زيبايي دارد که حاکي از عظمت و اهميت بناي مسجد است. اين محراب، دو طاقچه¨ بزرگ و کوچک هلالي شکل دارد که روي يکديگر ساخته شده است و دو کتيبه¨ قرآني بر سه طرف آن مي‌باشد. کتيبه¨ اول به خط ثلث برجسته و کتيبه¨ دوم به خط کوفي ظريفي ساخته شده است. قسمتي از ساختمان اصلي اين محراب اگرچه به علت ارتفاع محل مسجد از گزند سيلاب محفوظ مانده ولي در طي قرون متمادي به گوشه و کنار و نقش و نگار آن آسيب فراواني رسيده است. بدين جهت تاريخ ساختن آن معلوم نيست مگر آنکه از مقايسه و تطبيق با ساير محراب‌هاي گچ‌بري قديمي مي‌توان گفت که از حيث پرکاري و نقش ريز آن، به پاي محراب‌هاي مسجد زواره (۵۳۰ق) و محراب اردستان (۵۵۳ق) نمي‌رسد، ولي از نظر طرح و اسلوب کلي، شباهت زيادي به محراب گچي مسجد کوچه مير قصبه نطنز که به عقيده¨ آندره گدار، متعلق به دوره¨ سلجوقي است، دارد. چه آنکه خطوط نسخ و ثلث هر دو محراب از اولين نمونه‌هاي خطي هستند، مگر آنکه در وسط محراب قمصر، کتيبه¨ بسيار نازک و ظريفي هم به خط کوفي دارد و نظير اين کتيبه¨ نازک با خط کوفي در قسمت فوقاني محراب گچي نوش‌آباد هم ديده مي‌شود. شماره ثبت اين مسجد ۳۶۹ به تاريخ ۱۳۲۷ش مي‌باشد.  مسجد قديمي «توي ده»، در ۱۳۶۴ش با معماري جديد تجديد بنا شد. 
نماز جمعه: از چگونگي برگزاري نماز جمعه قبل از انقلاب در اين شهر اطلاع چنداني در دسترس نيست. اما نخستين نماز جمعه در اين شهرستان پس از برپايي نظام جمهوري اسلامي در تاريخ 15 دي ماه 1359 به امامت حجت الاسلام عباس يوسفيان فرزند ارباب علي محمد برگزار گرديد که در مدت هفده سال تصدي اين منصب، نهصد نماز جمعه خواند. ايشان در 1309ش در خانواده‌اي مذهبي و کشاورز در محله¨ ملا شکرالله شهرستان آران و بيدگل متولد گرديد.  در سن پانزده سالگي وارد حوزه¨ علميه¨ کاشان شد و به مدت پنج سال در آنجا به فراگيري علوم ديني مشغول بود و در سن بيست سالگي براي ادامه¨ تحصيل به قم هجرت کرد. در سن 21 سالگي ازدواج کرد که ثمره آن دو پسر و چهار دختر است كه همگي مشغول به تحصيل در علوم حوزوي هستند.  دروس سطح را محضر علمايي همچون: عبدالجواد مهاجري، آقا موسي صدر، ميرزا علي مشکيني و نيز حسين نوري همداني خواند سپس به درس خارج فقه و اصول، وارد گرديد. 
وي در دوره¨ خارج فقه و اصول از محضر آيات عظام: سيد حسين طباطبايي بروجردي، سيد علي محقق داماد، امام خميني، سيد محمد رضا گلپايگاني، محمد هاشم آملي، مرتضي حائري، حسين‌علي منتظري، حسين وحيد خراساني، جواد تبريزي و ناصرمکارم شيرازي، بهره برد.
اجازه در امور حسبيه و خمس را از بسياري از مراجع تقليد از جمله؛ آيات عظام، بروجردي، سيد احمد خوانساري، امام خميني، گلپايگاني، آقا مير سيد علي يثربي، سيد عبدالله شيرازي، فاضل لنكراني، تبريزي، بهجت، سيد علي حسيني خامنه‌اي، وحيد خراساني، مکارم شيرازي، نوري همداني دريافت نمود. 
عمده فعاليت‌هاي قبل از انقلاب ايشان، ترويج امام خميني به عنوان مرجع ديني، آوردن وعاظ از قم و دائر نمودن جلسات ديني و مبازره با بهائيت بود. وي در آران مدت‌ها امام جماعت مسجد بازار را بود. سپس سال‌ها در مسجد ملا شکرالله به امامت جماعت پرداخت، که هنوز هم ادامه دارد. كمك به مردم نيازمند و ساخت مسجد و بيمارستان و حوزه¨ علميه از ديگر فعاليت‌هاي ايشان بوده است. به عنوان نمونه، ساخت مسجد خاتم الانبياء@ در آران (کوچه کنار شهرداري) و نيز مسجد موسي بن جعفر” در قم (محله دروازه ري) به كمك ايشان بوده است.  همچنين از مؤسسين بيمارستان سيد الشهداء#، درمانگاه ولي عصر‚ آران، حوزه¨ اميرالمؤمنين# و مدرسه علميه¨ حضرت زينب’ خواهران مي‌باشد.
در سال‌هاي دفاع مقدس، ايشان علاوه بر وظيفه¨ امام جمعگي، در جهت تقويت و پشتيباني براي جبهه‌ها، از هيچ کوششي دريغ نکردند. وي براي تقويت روحيه و قوت قلب رزمندگان و بررسي نيازهاي رزمندگان چندين بار به يگان‌هاي رزم عزيمت کردند. از خانواده ايشان، شهيدان جواد يوسفيان (برادر زاده) و امير شهيد دهقاني (داماد) در دوران دفاع مقدس به شهادت رسيدند. فرزندان ايشان نيز از رزمندگان دفاع مقدس بود. سرانجام يوسفيان به دليل مشکلات جسماني، پس از هفده سال از سمت امام جمعگي شهرستان کناره گيري نمود. 
پس از ايشان مدتي فرزندش مهدي يوسفيان به عنوان امام جمعه موقت آران و بيدگل گماشته شد  و پس از ايشان حجت الاسلام غفوري به امامت جمعه منصوب شد. حبيب الله غفوري بارجيني در 1341ش در شهرستان ميبد متولد شد. ايشان دوران تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در روستاي بارجين و فيروزآباد ميبد به انجام رسانده و از 1356ش در حوزه علميه قم شروع به تحصيل علوم ديني نمودند. وي پس از فراگيري مقدمات و ادبيات عرب، دروس سطح را از اساتيدي همچون مصطفي اعتمادي، محمدتقي ستوده، مرتضي بني فضل، سيد علي محقق داماد و احمد پاياني آموخت و در ادامه تحصيلاتشان در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام، ميرزا جواد تبريزي، ناصر مکارم شيرازي و فاضل لنکراني شرکت کرد. ايشان در کنار دروس حوزوي، تسلط کامل به زبان‌هاي انگليسي و عربي داشت. از سوابق و فعاليت‌هاي ايشان مي‌توان به معاونت آمار و بررسي حوزه‌هاي علميه سراسر کشور، مديريت آموزشي حوزه‌هاي علميه کشور، مديريت کل امور اساتيد حوزه‌هاي علميه سراسر کشور، جانشيني معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه سراسر کشور، مديريت مدرسه علميه الهادي قم، مديريت حوزه عليمه استان مرکزي، مديريت حوزه علميه شهرکرد، مسؤوليت دفتر نمايندگي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه شهرکرد و مسئوليت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي کرمانشاه، امامت جمعه شهرستان‌هاي اسلام آباد غرب، آران و بيدگل، تنکابن، دليجان و پرديسان قم، اشاره کرد.  ايشان در تاريخ 5/10/1395ش از سوي مدير حوزه‌هاي علميه به عنوان قائم مقام مدير حوزه‌هاي علميه در امور استان‌ها و شهرستان‌ها منصوب شد و تاكنون در اين سمت به فعاليت ادامه مي‌دهد. 
از جمله آثار وي کتاب‌هاي تعليم و تربيت، دوران جواني تدابير دين و سه مقاله «بهره‌‌وري در آينه¨ آيات و روايات»، «وجوب تعييني نماز جمعه» و «وظيفه روحانيت در قبال جوانان» مي‌باشد. 
پس از ايشان سيدعلي طهماسبي آملي فرزند محمدحسين به امامت جمعه نصب شد. وي در 2 فروردين 1344 در روستاي ملا كلاي آمل به دنيا آمد و پس از پايان دوره متوسطه در 1361ش وارد حوزه¨ علميه قم شد. در حدود پنج سال سطوح متوسطه و عالي را نزد آيات عظام: محمدعلي مدرّس افغاني، سيد محسن موسوي گرگاني، اكبري، علي پناه اشتهاردي،‌ نعمت الله صالحي نجف آبادي، قدرت الله وجداني فخر، فقيهي، مصطفي اعتمادي، محمدتقي ستوده و غلام رضا فياضي به پايان رساند. او به مدت سيزده سال از درس خارج فقه و اصول حضرات آيات عظام : حسين وحيد خراساني، شيخ جواد تبريزي، اسماعيل صالحي مازنداراني، سيد محمد علي علوي گرگاني، سيد مهدي مرعشي، قمي و محمدفاضل لنكراني بهره برد. همچنين دوره دوم مركز تخصصي تفسير علوم القرآن حوزه علميه قم را سپري كرد. او از 1363ش به تدريس علوم حوزوي و دانشگاهي مشغول شد. طهماسبي از سيد مهدي مرعشي، اجازه نقل حديث و از حضرات آيات: سيد علي خامنه‌اي، جواد تبريزي، ناصرمكارم شيرازي، اسماعيل صالحي مازنداراني، سيد محمد علي علوي گرگاني، کاظم اخوان مرعشي، محمد فاضل لنكراني،‌ حسين نوري همداني و سيد علي سيستاني اجازه تصدي امور حسبيه دارد.
از جمله آثار وي مي‌توان به؛ اسهل البيان في شرح ابيات مجمع البيان،‌ تسهيل الروضه في شرح اللمعه، كتاب آداب زفاف،‌ همچنين مقاله «دنياگرايي» اشاره نمود. برادرش شهيد است. او در 15 آذر 1373ش به امامت جمعه قصر شيرين منصوب شد و پس از آن مسئوليت امامت جمعه آران و بيدگل را به عهده گرفت. 
پس از وي، علي روحاني بيدگلي براي امامت شهر برگزيده شد. شيخ علي روحاني فرزند آقا رضا در 20 دي ماه 1327 در آران و بيدگل ديده به جهان گشود. وي تحصيلات ابتدائي و متوسطه را در محل تولد به پايان رسانيد و در 1346ش براي تحصيل علوم ديني رهسپار قم شد. وي مقدمات و سطوح را با موفقيت نزد اساتيد نامدار حوزه علميه سپري نمود. روحاني لمعتين را نزد سيد حسين موسوي تبريزي آموخت و قوانين را پاي درس محسن دوز دوزاني و سيد محمد علوي گرگاني نشست، رسائل را از محضر قدرت الله وجداني فخر و احمد پاياني استفاده كرد. كفايه را نزد حسين مظاهري گزراند. وي خارج فقه، بحث حدود و ديات، را نزد سيدعلي علامه فاني سپري كرد و خارج فقه حجّ و قضا را از محضر سيد محمدرضا گلپايگاني استفاده نمود و بحث اجاره را نزد محمد فاضل لنكراني آموخت و در خارج اصول شاگردي جعفر سبحاني و شيخ جواد تبريزي را نمود، و از دروس حكمت و فلسفه¨ سيدرضا صدر و عبدالله جوادي آملي نيز بهره برد. 
از جمله فعاليت‌هاي ايشان بعد از تكميل تحصيلات علوم حوزوي مي‌توان به مسئوليت ايشان در نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها نام برد. روحاني به مدّت 23 سال در اين سمت در دانشگاه علوم پزشكي كاشان اداي وظيفه نمود؛ پس از آن به مدت سه سال نماينده¨ دفتر رهبري در دانشگاه اصفهان بود و از آن به بعد تاكنون در نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه كاشان فعاليت مي‌نمايد. ايشان علاوه بر مسئوليت ذكر شده؛ به تدريس در دانشگاه‌ها در دروس معارف اسلامي مشغول است.  در 1387ش آقاي سيد محمد موسوي به امامت جمعه آران و بيدگل منصوب شد و روحاني از آن سال تا كنون در سمت امام جمعه موقت اداي وظيفه مي‌نمايد. 
سيد محمد موسوي فرزند سيد محمود در 1347 ش در شهرستان کاشان متولد شد. پدرش، سيد محمود، فرزند سيدفضل الله از ساکنين بَرزُک از توابع شهرستان کاشان بوده‌ كه براي تبليغ، تدريس و ترويج دين به شهرستان کاشان هجرت کرد. سيد محمد در 1361ش با اتمام دوره¨ راهنمايي و مقطعي از دوره¨ نظري براي ادامه تحصيل، علوم ديني و حوزات علميه را برگزيد. از اين رو، وارد قم شد و تعليم دروس حوزوي را از مدرسه علميه‌¨ رسالت در قم، آغاز نمود.
دروس سطوح و عالي حوزه را از محضر عالمان نامدار از جمله: رضا استادي، احمد پاياني، مصطفي اعتمادي اشاره نمود. خارج فقه و اصول را هم در محضر آيات عظام؛ عبدالله جوادي آملي، جواد تبريزي، محمد فاضل لنکراني و حسين وحيد خراساني بهره برده است. جدّ مادري وي سيدمحمد رضوي معروف به آقا نجفي از شاگردان ميرزاي شيرازي بوده و پدرش فعال در عرصه¨ دين و فرهنگ و مدرّس در حوزه¨ علميه¨ امام خميني كاشان بوده است.
از آثار علمي وي مي‌توان به جواهر الاصول (مبحث قطع و ظن)؛ جواهرالبيان في تفسير القرآن (تفسير جزء سي قرآن)، جواهر الفقاهه (نماز)، جواهر الفقاهه (بحثي پيرامون ولايت فقيه)، اصول مديريت در اقتصاد اسلامي و درآمدي بر مديريت اسلامي اشاره كرد. 
سيد محمد موسوي سه سال در مدرسه¨ علميه¨ آيت الله بروجردي (مدرسه خان قم) به تدريس اشتغال داشته و مدت هشت سال در حوزه‌هاي علميه¨ شهرستان آران و بيدگل و چهار سال در حوزه‌هاي علميه¨ شهرستان اردستان – مينودشت و همزمان تدريس در دانشگاه‌هاي مختلف کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب، اردستان، دانشگاه پيام نور اردستان، چمران اهواز، علوم پزشکي شيراز، علوم کشاورزي گنبد؛ حضور فعال داشتند.
از ديگر مسئوليت‌هاي مختلفي كه ايشان بر عهده داشته است مي‌توان به: امام جمعگي شهرهاي برزک از سال 1377 تا 1381؛· مينودشت از سال 1381 تا 1383؛ اردستان از سال 1385 تا 1387؛ آران وبيدگل از سال 1387 تا کنون. بنيان‌گذار مؤسسه¨ تخصصي آل ياسين (سطوح عالي حوزه) آران و بيدگل و مدرسه¨ علميه¨ خواهران اردستان؛ مدير مدرسه¨ علميه¨ امام صادق# مينودشت؛ عضو هيئت مؤسس دانشگاه آزاد مينودشت؛ سرپرست مدرسه¨ خواهران مکتب الزهراء’ مينودشت؛ روحاني کاروان‌هاي حج تمتع و عمره؛ همچنين ايشان حدود پنج ماه در جبهه‌هاي جنگ تحميلي حضور داشتند و در جذب وجوهات شرعيه و امور حسبيه مورد اعتماد آيات عظام: سيدعلي خامنه‌اي، ناصر مکارم شيرازي، لطف الله صافي گلپايگاني، سيد علي سيستاني، وحيد خراساني و فاضل لنکراني مي‌باشند. 
براي چهارمين دوره متوالي در تاريخ 5/3/1396 منصب امامت جمعه¨ شهرستان آران و بيدگل براي ايشان تمديد گرديد. 
منابع: آثار تاريخي شهرستان‌هاي کاشان و نطنز، حسن نراقي، تهران، انتشارات انجمن آثار ملي، بي تا؛ تاريخ بيدگل، سيد حسين هاشمي تبار، تهران، انتشارات ارجمند، ۱۳۷۵ش؛ دانشنامه¨ ائمه¨ جمعه كشور، سيد محمد كاظم مدرسي ـ ميرزا محمد كاظميني (معاصر)، تهران، برگ رضوان، اول، 1384ش؛ زبان کوير، حسينعلي جان زاده آراني، آران، مؤلف، ۱۳۷۲ش؛ زندگينامه و کارنامه¨ شيخ عباس يوسفيان، محمد مهدي يوسفيان، خطي؛ سالنامه¨ آماري استان اصفهان 1394، مركز آمار ايران؛ مجموعه اسناد، موجود در مركز دانشنامه نماز جمعه؛ مردم شناسي آران و بيدگل، محسن نيازي (معاصر)، آران، ثامن الحجج#، اول، ۱۳۷۸ش؛ مساجد شهرهاي اسلامي در آثار جغرافي‌نگاران، جهان‌بخش ثواقب، قم، نشر حبيب، ۱۳۹۱ش؛ مصاحبه محمدرضا باقري با علي روحاني، قم، پژوهشگاه بين المللي المصطفي، 6/10/1396؛ نگاهي به آران و بيدگل، حبيب الله سلماني آراني، آران، انجمن اهل قلم آران، ۱۳۷۷ش.
محمد انور محقق
 

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA