نمایش محتوای سبز

1400/4/28 - 15:18
پایان نامه کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات
نقش نماز جمعه در تبیین مصالح اجتماعی
در این پژوهش تلاش شده است اهمیت و جایگاه فریضه نماز جمعه و میزان تاثیر گذاری آن در جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

این تحقیق به وسیله قاسم امیر مجاهدی به راهنمایی استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد رضا آقایی و مشاوره استاد مجید طرقی در سال 1390 به پایان رسیده و شامل چهار فصل است:

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم: جامعه و مصالح اجتماعی

فصل سوم: نماز جمعه از دیدگاه آیات و روایات

فصل چهارم: نماز جمعه و مصالح اجتماعی

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA