نمایش محتوای سبز

1400/4/28 - 12:57
تاریخ نماز جمعه شهرستان های شاخص

در این پژوهش، برخی از نماز جمعه های شهرستان ها که دارای سابقه درخشان و ابتکاراتی در اجرای برنامه های نماز جمعه هستند انتخاب شده‌اند. هدف از این پژوهش ارائه نمازجمعه های موفق به عنوان الگو و کمک به ارتقاء نهاد نماز جمعه است.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA