نمایش محتوای سبز

1400/4/28 - 12:49
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث
کارکردهای ارتباطی نماز جمعه
هدف از این تحقیق، تبیین نتایج و آثار نماز جمعه در ارتباط با خدا، خود و همنوعان و همینطور عوامل آسیب زا در کارکرد نماز جمعه است.

این پژوهش به وسیله آقای محسن حیدری با راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجت الله بیات در شهریور ماه 1395 به اتمام رسیده است و فصول پنجگانه آن عبارتند از:

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم: کارکرد ارتباطی نماز جمعه در ارتباط انسان با خدا

فصل سوم: کارکرد ارتباطی نماز جمعه در ارتباط با انسان با خود

فصل چهارم:کارکردهای ارتباطی نماز جمعه در ارتباط با انسان با همنوعان

فصل پنجم: آسیب شناسی نماز جمعه

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA