نمایش محتوای سبز

1400/4/28 - 12:43
کتاب شناسی نماز جمعه
صلاه الجمعه احکامها و آدابها و خاتمه فی صلاه العیدین

این کتاب به وسیله فاضل ارجمند جناب آقای محمد رضا فقیهی پزشکی، تالیف و در سال 1392 به سفارش معاونت فرهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه منتشر شده است.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA