نمایش محتوای سبز

1400/4/28 - 12:38
کتاب شناسی نماز جمعه
نماز جمعه در عصر غیبت و فقه امامیه
سلسله مباحث پژوهشی پیرامون نماز جمعه- پژوهش 24

این کتاب به وسیله پژوهشگر محترم جناب آقای دکتر احمد علی قانع تالیف و در سال 1395 به سفارش شورای سیاست گذاری ائمه جمعه منتشر شده است.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA