نمایش محتوای سبز

1400/3/31 - 17:00
بسته محتوایی
عملیات شهید آدینه

شیوه نامه استفاده از بسته محتوایی "شهید آدینه"

عنوان برنامه:  شهید آدینه       

موضوع برنامه:  نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان

تاریخ مناسبت : 13 دی1399  

تاریخ رویداد  جمعه مرتبط : جمعه 12 دی 1399

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA