نمایش محتوای سبز

1400/2/8 - 09:52
امامت جمعه از مناصب مربوط به ولىّ امر است
صحیفه نور، ج‏9، ص‏4 (در متن حکم ایشان،در نصب شهید آیت الله مدنى به امامت جمعه)

«امامت جمعه از مناصب مربوط به ولىّ امر است و کسى بدون نصب،نمى تواند تصدّى کند.»  صحیفه نور، ج‏9، ص‏4 (در متن حکم ایشان،در نصب شهید آیت الله مدنى به امامت جمعه)

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA