نمایش محتوای سبز

1400/2/8 - 09:27
کتاب‌شناسی نماز جمعه
کارکرد و آسیب شناسی نماز جمعه در ارتباطات انسان

این کتاب تالیف فاضل ارجمند جناب آقای محسن حیدری است که در آبان سال 1396 با نظارت و همکاری موسسه فرهنگی هنری نوین پژوهش فیاض در انتشارات میراث فرهیختگان منتشر شده است.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA