نمایش محتوای سبز

1399/11/8 - 13:21
نماز جمعه، نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است
نماز جمعه، باید هرچه باشکوه مندتر و پرمحتواتر اقامه شود. ملت ما گمان نکند که نماز جمعه یک نماز عادی است؛ نماز جمعه با شکوه مندی ای که ...

معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمه الله ، در مورد نماز جمعه چنین می فرماید:

«نماز جمعه، که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است، باید هرچه باشکوه مندتر و پرمحتواتر اقامه شود. ملت ما گمان نکند که نماز جمعه یک نماز عادی است؛ نماز جمعه با شکوه مندی ای که دارد، برای نهضت کوتاهْ عمرِ ما یک پشتوانه محکم، و در پیش برد انقلاب اسلامی ما عامل مؤثر است. ملت عظیم و عزیزْ باید با شرکت خود، این سنگر اسلامی را هر چه عظیم تر و بلندپایه تر حفظ نماید تا به برکت آن، توطئه های خائنانه و دسیسه های مُفسدان خنثی شود».

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA